Administració de medicaments

Sobre l’administració de medicaments als alumnes, volem recordar que:

Seguint les instruccions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per poder administrar-lo cal tenir autorització signada dels pares, mares o tutors legals del l’alumne (adjuntem autorització a portar en el supòsit).

Per poder administrar altres medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin:

- Nom i cognoms de l’alumne/a
- Nom del medicament que ha de prendre
- Pauta d’administració
- Propòsit del medicament
- Nombre de dies que s’espera donar el medicament a l’escola
- Possibles efectes secundaris (si cal)

Així mateix, el pare, mare o tutor/a legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre educatiu a administrar al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu d’acord amb la pauta esmentada( agenda )

El personal del centre podrà administrar un medicament només en els casos en què poguessin fer-ho el pare, la mare o el tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si el medicament l’ha d’administrar personal amb una formació determinada, caldrà que el centre es posi en contacte amb el centre d’assistència primària més proper.

No serà obligatori pel mestre o professor la realització de cures o el canvi de bandatges, a menys que siguin actuacions simples com podria ser col·locar una tireta o desinfectar una ferida.

En cap cas el centre administrarà pel seu compte cap tipus de medicació a l’alumne/a i en cas que aquest no es trobi bé s’avisarà immediatament a la família, i en la seva absència, o si el cas ho requereix, als serveis mèdics de la zona.

 

AUTORITZACIÓ PER A L'ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL (imprimir)

Correu escolar

Botiga Virtual

Esdeveniments

Sense events
© 2016 Escola l'Oreig - Reproducció prohibida

Please publish modules in offcanvas position.